Waargenomen ziektes op de planten in juni en tips

 1. Buxusziekten (Calonecria/Cylindrocladium buxicola en Volutella buxicola)

Door de natte weersomstandigheden zien we op zeer veel plaatsen buxusschimmel aantastingen. De fungiciden hebben een preventieve, licht genezende werking en moeten op tijd ingezet worden. Het is vaak raadzaam om na het snoeien van Buxus de planten te behandelen

We zien in de praktijk ook veel Volutella en Phytophthora voorkomen.

 1. Buxusmotten

Vooral in de regio van Gent is er een zware aantasting van de buxusmot. Tegen deze aantasting is het enkel mogelijk curatief te sproeien.

 1. Engerlingen

Engerlingen zorgen al jaren voor veel frustraties door plekken in het gazon. De bestrijdingsmiddelen zijn beperkt. Wees er op tijd bij.

 1. Lindebladwesp

Eind augustus kunnen linden last hebben van vervroegde bladval. De oorzaak van deze bladval is de lindebladwesp. Deze kunnen we alleen bestrijden in het larvestadium. De larven (bastaardrupsen) zijn kleine slakjes die het bladmoes van de lindebladeren op eten. We kunnen deze bestrijden wanneer u ze vindt. Dit is rond eind juni/begin juli. Een behandeling is enkel effectief met een

 

 

Nog enkele tips:

 1. blijf voldoende water geven in de zomer, jonge aanplantingen en bomen kunnen het zwaar te verduren krijgen.
 2. Plantvakken die door omstandigheden (bv zware regen) het zwaar te verduren gekregen hebben kunnen we een zomerbemesting geven. Zo voegen we  meststoffen en bodemleven toe.
 3. Percelen die met wateroverlast te maken gehad hebben zijn “steriel” gemaakt en hebben geen bodemleven meer. We kunnen in bestaande aanplantingen terug bacterie leven enten door DCM Vivisol en Karisol te strooien.
 4. Percelen waar de grond niet water doorlatend is kunnen we verticaal draineren. Het voorkomt dat gazon kapot gaat en wortels van de planten gaan rotten. Als de basis goed zit, volgt de rest van zelf.
 5. Is je gazon pas gezaaid? De eerste maaibeurten zorgen er voor dat het gras zal uitstruiken en dat het onkruid verdwijnt. Wacht tot het gazon goed geworteld is en voldoende hoog staat (+/-10cm).
 6. Vraag raad als u merkt dat uw beplanting er niet gezond uit ziet. Een behandeling kan voorkomen dat planten afsterven.
 7. Een boeketje vers geplukte bloemen uit je tuin…. dat is het toppunt van Boeketje uit de tuintuinieren!

Tot de volgende!