Internationale school in Gent ISG

Internationale school in Gent ISG

Aanleg buitenverhardingen en speelpleintje voor de international school of Gent (ISG).