Omgevingswerken site Barco in Kortrijk

Deze week is een artikel verschenen in het vaktijdschrift ‘Bouwen Aan Vlaanderen‘ over de bouw van de nieuwe Barco-site ‘The Circle’ in Kortrijk.
Ook firma De Jonghe droeg zijn steentje bij aan dit imposante en complexe bouwproject.
Gedurende 2,5 jaar werden er grond- en rioleringswerken uitgevoerd.
Ook alle verhardingen op de site werden door onze firma aangelegd. Uitgebreide groenzones met grasvelden, hagen en boomrijen en een centrale vijver van 4000m² zorgen tot slot voor een groene en stimulerende omgeving.

Een resultaat om fier op te zijn!

Lees hier het artikel: Site Barco: imposant en complex bouwwerk
Je kan ons terugvinden op p. 16 & 17